Team

Digitaliseringsexperterna

Connect

Digitaliseringsexperter

kan man i allra högsta grand kalla alla konsulter i vårt utbudsområde ”Lednings- och informationshantering”, Annikas team.

Teamet med cirka 15 medarbetare finns idag i Luleå och Stockholm och jobbar framförallt med vår stora myndigheter.

Tror du också på kraften i digitalismen och vill vara med i ett stolt ett team som skapar riktig nytta tillsammans. Tveka inte att kontakta Annika.


Teamet av digitala transformatörer leder våra kunder genom deras förändringsprocesser mot ökad effektivitet, bättre kvalitet, högre nöjdhet eller vad målet med förändringsarbetet må vara. Drivna projektledare och förändringsledare med gedigen erfarenhet av digitalisering och med förmågan att utgå från verksamhetens mål och behov.

Agios Informationshanteringsexperter garanterar säker informationshantering. Information blir allt viktigare och är idag en av verksamhetens viktigaste tillgångar, tillgångar som både behöver skyddas och hanteras på ett effektivt sätt genom hela livscykeln. Från produktion till avställning och bevarande.

Våra IT-arkivarier är experter på att optimera kundernas informationshantering. De säkerställer att såväl fysiska som digitala informationsmängder hanteras enligt lagar och krav men också gör den nytta som förväntas. De tar fram arkivstrategier, inför e-arkiv och utformar arbetssätt och rutiner oc mycket mer.

Informationssäkerhetsexperterna är den tredje gruppen i utbudsområdet. För oss är informationssäkerhet en del av en större helhet inom en organisation. Precis som att teknisk säkerhet i IT-miljöer utgör en del av informationssäkerheten. Genom vår erfarenhet från högsta ledningsnivåer i stora organisationer kan vi erbjuda ett helhetsstöd i din utveckling inom informationssäkerhet.

Jobbar du redan på Agio?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@agio.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor